Så tvättar du händerna

Så tvättar du händerna

Att hålla händerna rena är ett av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att undvika att bli sjuka och smitta andra. Många sjukdomar sprids genom att vi inte tvättar händerna ordentligt med tvål och rinnande vatten.

Här följer en guide baserad på ett antal olika studier om hur du tvättar dina händer så effektivt som möjligt.

Tvätta rätt – En Illustrerad snabbguide

 • Tvätta händerna

  Skölj händerna

 • Tvätta händerna

  Applicera tvål

 • Tvätta händerna

  Gnugga händerna – handflata mot handflata

 • Tvätta händerna

  Gnid baksidan av händerna

 • Tvätta händerna

  Gnugga mellan fingrarna

 • Tvätta händerna

  Gnid baksidan av fingrarna i motsatt handflata

 • Tvätta händerna

  Gör ren tummen

 • Tvätta händerna

  Gör ren naglarna och fingertopparna

 • Tvätta händerna

  Skölj händerna

 • Tvätta händerna

  Torka händerna med en ren handduk

 • Tvätta händerna

  Slå av vattnet

 • Tvätta händerna

  Dina händer är rena

Tvätta Händerna – Så här gör du!

Först en liten ordlista:

Mikrober är små levanade organismer som kan eller inte kan orsaka sjukdom.
Bakterier eller patogener är typer av mikrober som kan orsaka sjukdom.

Skölj dina händer med rent rinnande vatten, stäng av kranen och applicera tvål.

Eftersom händerna kan återkontamineras om de placeras i en balja eller bassäng med gammalt stående vatten som har kontaminerats genom tidigare användning, bör rent rinnande vatten användas.

Att använda tvål för att tvätta händerna är effektivare än att enbart använda vatten eftersom ytaktiva ämnen i tvål lyfter smuts och mikrober från huden. människor tenderar även att skrubba händerna mer noggrant vid användning av tvål, vilket ytterligare tar bort bakterier.

Löddra dina händer genom att gnugga dem tillsammans med tvålen. Var noga med att löddra baksidan på dina händer, mellan fingrarna och under dina naglar.

Att skrubba och gnugga händer skapar friktion, vilket hjälper till att lyfta smuts, fett och mikrober från huden. Mikrober är närvarande på alla ytor av handen, ofta i särskilt hög koncentration under naglarna, så hela handen ska gnuggas.

Skrubba händerna i minst 20 sekunder.

Att bestämma den optimala tiden för handtvätt är svårt eftersom få studier om hälsoeffekterna av att ändra handtvättstider har gjorts. Den optimala tiden för handtvätt kan bero på många faktorer som exempelvis hur lortig man är och vad man har för typ av arbete. De resultat från de studier som gjorts visar dock att tvätta händerna mellan 15-30 sekunder tar bort fler bakterier från händerna än att tvätta i kortare perioder. Följaktligen har många länder och globala organisationer antagit rekommendationer för att tvätta händerna i minst 20 sekunder.

Skölj händerna väl under rent, rinnande vatten.

Tvål och friktion hjälper till att lyfta smuts, fett och mikrober — inklusive sjukdomsframkallande bakterier – från huden så att de sedan kan sköljas av händerna. Att skölja bort tvålen ordentligt minskar även risken för hudirritation.

Torka händerna.

Bakterier kan lättare överföras till och från våta händer, därför bör händerna torkas ordentligt efter en handtvätt. De studier som har gjorts angående torkning efter tvätt tyder på att användandet av en ren handduk alternativt en lufttorkare är effektivast.

 • Palit A, Batabyal P, Kanungo S, Sur D. In-house contamination of potable water in urban slum of Kolkata, India: a possible transmission route of diarrhea.external icon Water Sci Technol. 2012;66(2):299-303.
 • Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, Painter J, Billhimer W, Altaf A, Hoekstra RM. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial.external icon Lancet. 2005;366:225-33.
 • Luby SP, Halder AK, Huda T, Unicomb L, Johnston RB. The effect of handwashing at recommended times with water alone and with soap on child diarrhea in rural Bangladesh: an observational study.external icon PLoS Med. 2011;8(6):e1001052.
 • Burton M, Cobb E, Donachie P, Judah G, Curtis V, Schmidt WP. The effect of handwashing with water or soap on bacterial contamination of hands.external icon Int J Environ Res Public Health. 2011;8(1):97-104.
 • Luby SP, Agboatwalla M, Painter J, Altaf A, Billhimer WL, Hoekstra RM. Effect of intensive handwashing promotion on childhood diarrhea in high-risk communities in Pakistan: a randomized controlled trial.external icon JAMA. 2004;291(21):2547-54.
 • Gordin FM, Schultz ME, Huber R, Zubairi S, Stock F, Kariyil J. A cluster of hemodialysis-related bacteremia linked to artificial fingernails.external icon Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28(6):743-4.
 • Hoque BA. Handwashing practices and challenges in Bangladesh.external icon Int J Environ Health Res. 2003;13 Suppl 1:S81-7.
 • Lin CM, Wu FM, Kim HK, Doyle MP, Michael BS, Williams LK. A comparison of hand washing techniques to remove Escherichia coli and caliciviruses under natural or artificial fingernails.external icon J Food Prot. 2003;66(12):2296-301.
 • McGinley KJ, Larson EL, Leyden JJ. Composition and density of microflora in the subungual space of the hand.external icon J Clin Microbiol. 1988;26(5): 950–3.
 • Todd EC, Michaels BS, Smith D, Greig JD, Bartleson CA. Outbreaks where food workers have been implicated in the spread of foodborne disease. Part 9. Washing and drying of hands to reduce microbial contamination.external icon J Food Prot. 2010;73(10):1937-55.
 • Luby SP, Agboatwalla M, Billhimer W, Hoekstra RM. Field trial of a low cost method to evaluate hand cleanliness.external icon Trop Med Int Health. 2007;12(6):765-71.
 • Fuls JL, Rodgers ND, Fischler GE, Howard JM, Patel M, Weidner PL, Duran MH. Alternative hand contamination technique to compare the activities of antimicrobial and nonantimicrobial soaps under different test conditions.external icon Appl Environ Microbiol. 2008;74(12):3739-44.
 • Jensen D, Schaffner D, Danyluk M, Harris L. Efficacy of handwashing duration and drying methods.external icon Int Assn Food Prot. 2012.
 • Patrick DR, Findon G, Miller TE. Residual moisture determines the level of touch-contact-associated bacterial transfer following hand washing.external icon Epidemiol Infect. 1997;119(3):319-25.
 • Gustafson DR, Vetter EA, Larson DR, Ilstrup DM, Maker MD, Thompson RL, Cockerill FR 3rd. Effects of 4 hand-drying methods for removing bacteria from washed hands: a randomized trial.external icon Mayo Clin Proc. 2000;75(7):705-8.
 • Huang C, Ma W, Stack S. The hygienic efficacy of different hand-drying methods: a review of the evidence.external icon Mayo Clin Proc. 2012;87(8):791-8.